Trygghet och trivsel

Trygghet och trivsel är en viktig grundpelare för oss.

På Söderskolan arbetar vi aktivt mot mobbning och kränkningar. Vi har nolltolerans och arbetar aktivt för att förbli en trygg och lugn skola. Alla ska trivas, vara trygga och ha kul i skolan. Vi samarbetar med er föräldrar, ni är viktiga för oss i vårt arbete med era barn.

På skolan arbetar två socialpedagoger vars främsta uppgifter är att finnas som en trygg vuxen för alla barn. De har coachande samtal, värdegrundsarbete i klassrummen och samtal med barn som behöver extra uppmuntran.

Vi arbetar enligt Olweusmetoden för att motverka all form av mobbning och kränkningar. Olweus är ett program som utvecklats för att minska mobbningsproblem på skolorna. Modellen används på alla Helsingborgs kommunala grundskolor. Vår personal har gått en utbildning i metoden.

Läs gärna mer i vår likabehandlingsplan om hur vi arbetar med trygghet och trivsel.