Kamratskap

Alla barn och elever i förskolor och skolor ska känna sig trygga.

På Söderskolan arbetar vi aktivt mot mobbning och kränkningar och skolans kurator genomför löpande kompis- och jämställdhetssamtal i klasserna. En stor del av vårt trygghetsarbete handlar om att vi ska ha bra och trygga raster för våra elever. På förmiddagsrasten är vi alltid tre vuxna ute på gården. Två har hand om aktiviteterna och en går runt och hjälper till där det behövs. Eleverna erbjuds minst två aktiviteter på sin rast. Det kan handla om fotboll, basket, kubb och bandy. Under rasten finns det även sandleksaker, rockringar och balansbrädor till eleverna.

Vi har även kultävlingar, hopprep och bollskola. När man klarat alla moment får man ett hopprep eller två bollar i present. Målet är att barnen skall känna sig trygga och att eventuella konflikter skall lämnas utanför klassrummet. Läs gärna mer i vår likabehandlingsplan om hur vi arbetar med trygghet och trivsel.

Program mot mobbning

På Söderskolan skola arbetar vi enligt Olweusmetoden för att motverka all form av mobbning. Olweus är ett program på flera nivåer och i flera delar, som utvecklats för att minska mobbningsproblem på skolorna. Modellen används på alla Helsingborgs kommunala grundskolor. Vår personal har genomgått en utbildning i metoden. Varannan vecka har vi även Olweusråd där eleverna är delaktiga i det viktiga förebyggande arbetet mot mobbning.

I oktober 2012 blev Söderskolan Olweuscertifierad. Läs mer här.