Grön Flagg

Söderskolan är stolta innehavare av Grön Flagg.

Det innebär att vi varje år arbetar med teman där eleverna involveras på ett positivt sätt för att få kunskaper om hur vi får till en hållbar utveckling och en god miljö. Skolans miljöråd är med och tar fram aktiviteter till årets tema och ansvarar för att informera klasskamraterna om arbetet.

Med Grön Flagg vill vi inspirera nästa generation att tillsammans ta ansvar för planeten vi bor på och vår gemensamma framtid. Vår förhoppning är att det ska vara första steget i ett livslångt engagemang kring hållbar utveckling.