Familjemobilisering

På Söderskolan arbetar vi med Familjemobilisering.

Det ger dig som vårdnadshavare en möjlighet att stötta ditt barn i skolarbetet och förstå barnets skolsituation. Familjemobilisering innebär att en föräldragrupp regelbundet träffas på skolan för att diskutera hur man kan medverka till att förbättra barnets kunskapsutveckling.

Genom de regelbundna träffarna skapas en gemenskap mellan föräldrarna. På träffarna diskuterar vi matematik, svenska, fritid/rörelse, hälsofrämjande åtgärder så som vikten av att äta frukost och tandhygien. Innehållet kan också tas fram tillsammans av föräldrar om det finns något som de skulle vilja ta upp. Gruppen består av sex till tio föräldrar som träffas på skolan vid sju tillfällen. En pedagog från skolan och en kulturtolk håller i träffarna, men det förekommer andra föreläsare också.