Elevinflytande

Vi tycker det är viktigt att våra elever känner att de har inflytande över vad som händer på skolan.

Vi vill veta vad du tycker. Därför har Söderskolan elevråd och klassråd där eleverna får möjlighet att föra fram sina åsikter och påverka.

Genom våra elevråd och klassråd får eleverna inflytande på skolan och kunskap om hur demokrati fungerar. Elevrådet består av en representant per klass, en pedagog och biträdande rektor. Representanten för de äldsta eleverna på skolan får rollen som ordförande för elevrådet. I och med detta tränar sig hon eller han i att leda mötena för att sen själv kunna ta över mer och mer.

På klassråden tar eleverna sedan upp de frågor som kommit upp på elevrådsmötet och bestämmer vad representanten ska ta med sig till nästa möte. Målet är att de vuxna ska få en mer tillbakadragen roll vid elevrådsmötena.