Stöd för elever

På skolan finns ett team bestående av specialpedagog, speciallärare och socialpedagoger som arbetar med elever som behöver hjälp med sin kunskapsmässiga eller sociala utveckling.

De arbetar för att skapa goda förutsättningar för elevernas inlärning och utveckling både i klassrummet och med kamratrelationer. Teamet har ett nära samarbete med elevhälsan och ledningen på skolan.