Elevhälsan

Alla elever ska få förutsättningar att utvecklas och må bra, för att kunna nå sina mål.

Elevhälsan på Söderskolan består av skolsköterska, skolläkare och kurator. De ser elevernas behov ur olika perspektiv och kompetenser för att få en bättre helhetssyn på elevens situation. Elevhälsan har tystnadsplikt.

Skolsköterska

Katarina Wendel
Telefon: 0709-70 51 24

Skolläkare

Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Skolpsykolog

Fredric Borgman
Telefon: 042-10 69 61

Kurator

Annika Petersen
Telefon: 0709-72 82 83