Du som förälder

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv.

Därför är du viktig för oss. På Söderskolan tycker vi det är viktigt att föräldrarna är med och tycker till och påverkar sina barns skolgång. Därför har vi ett skolråd som träffas ett par gånger per termin. På skolrådet får du som förälder mer insyn i skolans verksamhet och kan vara med och påverka. På mötena träffar du rektor, lärare och pedagoger som vi bjuder in beroende på vilka frågor som vi tar upp. Kallelse till Skolrådet skickas hem via barnen till alla föräldrar och mötena är öppna för alla föräldrar som vill komma.