Råd och stöd

På Söderskolan stöttar vi ditt barn att bli sitt bästa jag.

Elevhälsan

Söderskolan är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål.

Söderskolan har också ett eget elevhälsoteam med kurator, skolpsykolog, skolsköterska, skolläkare, speciallärare och socialpedagog.