Råd och stöd

På Söderskolan finns det tillgång till en skolsköterska, skolläkare och kurator som eleverna kan vända sig till för att få råd och stöd.

Vi har även ett specialpedagogiskt team som består av speciallärare, specialpedagog och socialpedagoger som hjälper elever som behöver stöd.