Fritidshem

På Söderskolans fritidshem trivs barnen och känner sig trygga.

Vårt fritids har två avdelningar, Lilla Fritids med barn som är 6-7 år och Stora Fritids med barn som är 8-9 år. Fritidshemsgrupperna är små med hög bemanning.

Fritidshemmets uppdrag är att vara ett komplement till hemmet och skolan. Barnen ska stimuleras, utvecklas och lära sig hela tiden. De ska få hjälp till en meningsfull fritid. Aktiviteterna planeras utifrån barnets mognad, behov, intressen och erfarenheter och planeringarna utgår alltid från de nationella målen. Vi arbetar med pedagogiska planeringar som ni föräldrar kan ta del av. Exempel på de aktiviteter som erbjuds på fritids är utflykter i närområdet, lekar i idrottshallen, skapande i olika material, spel och utomhuslekar.

Lilla och Stora fritids har också fritidsråd där barnen görs delaktiga i planeringar och val av aktiviteter. Under loven har vi hela dagarna till aktiviteter som stimulerar och intresserar barnen. Vi försöker alltid planera in någon utflykt eller teaterbesök.