Förskoleklass

Här möter vi barnen med glädje och nyfikenhet i ljusa lokaler fyllda med atmosfär.

Trygghet är en förutsättning för lärande. Därför arbetar vi med många aktiviteter som skapar en god miljö där empati och demokrati är ledord. Vi strävar också efter ett gott samarbete med er föräldrar. Vi lägger stor vikt vid att eleverna ska ta eget ansvar för sitt arbete och för miljön.

Vi arbetar med lärande på olika sätt där språkutvecklingen alltid står i fokus. Vi möter varje barn utifrån dess förutsättningar. Vi arbetar strukturerat och förstärker lärandet med mycket bilder. Samtal, berättelser, böcker och texter spelar en stor roll i vårt arbete. Vi utgår ifrån genrepedagogiken som metod då den genomsyrar arbetet på hela skolan. Genrepedagogik handlar bland annat om att eleverna ska bli medvetna om olika texter och att olika texter har olika syften. På ett lekfullt sätt utvecklar vi kommunikationsförmåga och förmågan att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem. Vi utforskar också natur, teknik och samhället.