Om oss

Söderskolan genomsyras av glädje, inspiration och lust att lära.

Vi arbetar språkutvecklande för att öka elevernas kunskaper och förmågor. I varje klass arbetar minst två pedagoger. Här finns även speciallärare, specialpedagog, socialpedagoger, musiklärare, slöjdlärare, bibliotekarie och idrottslärare.

Vår skolgård blickar mot sundet. Under rasterna finns rastvakter för att bidra till en trygg utomhusmiljö. För att öka sammanhållningen och barnens hälsa på skolan, erbjuds eleverna olika rastaktiviteter varje dag. Rörelse är viktigt!

Våra klassrum, vårt fritidshem, bibliotek och vår restaurang är inbjudande. Vi arbetar aktivt med vår lärmiljö och i klassrummen råder arbetsro och fokus på kunskapskraven. Vi vill att alla elever ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Intill skolan ligger även en idrottshall. All klassrum är utrustade med smartboards, iPads och chromebooks.