search error_outline

Om oss

Söderskolan genomsyras av glädje, inspiration och lust att lära.

Vi arbetar språkutvecklande för att öka elevernas kunskaper och förmågor. I varje klass arbetar minst två pedagoger. Här finns även speciallärare, specialpedagog, socialpedagoger, musiklärare, slöjdlärare, bibliotekarie och idrottslärare.

Vår skolgård blickar mot sundet. Under rasterna finns rastvakter för att bidra till en trygg utomhusmiljö. För att öka sammanhållningen och barnens hälsa på skolan, erbjuds eleverna olika rastaktiviteter varje dag. Rörelse är viktigt!

Våra klassrum, vårt fritidshem, bibliotek och vår restaurang är inbjudande. Vi arbetar aktivt med vår lärmiljö och i klassrummen råder arbetsro och fokus på kunskapskraven. Vi vill att alla elever ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Intill skolan ligger även en idrottshall. All klassrum är utrustade med smartboards, iPads och chromebooks.

Förskoleklass

Här möter vi barnen med glädje och nyfikenhet i ljusa lokaler fyllda med atmosfär.

Trygghet är en förutsättning för lärande. Därför arbetar vi med många aktiviteter som skapar en god miljö där empati och demokrati är ledord. Vi strävar också efter ett gott samarbete med er föräldrar. Vi lägger stor vikt vid att eleverna ska ta eget ansvar för sitt arbete och för miljön.

Vi arbetar med lärande på olika sätt där språkutvecklingen alltid står i fokus. Vi möter varje barn utifrån dess förutsättningar. Vi arbetar strukturerat och förstärker lärandet med mycket bilder. Samtal, berättelser, böcker och texter spelar en stor roll i vårt arbete. Vi utgår ifrån genrepedagogiken som metod då den genomsyrar arbetet på hela skolan. Genrepedagogik handlar bland annat om att eleverna ska bli medvetna om olika texter och att olika texter har olika syften. På ett lekfullt sätt utvecklar vi kommunikationsförmåga och förmågan att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem. Vi utforskar också natur, teknik och samhället.

Fritidshem

Vårt fritids har två avdelningar, Lilla Fritids med barn som är 6-7 år och Stora Fritids med barn som är 8-9 år. Fritidshemsgrupperna är små med hög bemanning.

Fritidshemmets uppdrag är att vara ett komplement till hemmet och skolan. Barnen ska stimuleras, utvecklas och lära sig hela tiden. De ska få hjälp till en meningsfull fritid. Aktiviteterna planeras utifrån barnets mognad, behov, intressen och erfarenheter. Vi arbetar med pedagogiska planeringar som ni föräldrar kan ta del av. Exempel på de aktiviteter som erbjuds på fritids är utflykter i närområdet, lekar i idrottshallen, skapande i olika material, spel och utomhuslekar.

Lilla och Stora fritids har också fritidsråd där barnen görs delaktiga i planeringar och val av aktiviteter. Under loven har vi hela dagarna till aktiviteter som stimulerar och intresserar barnen. Vi försöker alltid planera in någon utflykt eller teaterbesök.