search
error

Söderskolan i Helsingborg

Välkomna till Helsingborgs enda F-3 skola. En skola där vi specialiserar oss på elevernas läs- och skrivinlärning.

Vi erbjuder er den lilla, centrala skolan med den stora visionen. På Söderskolan är vi trygga, delaktiga och tar ansvar för vårt lärande. Vi samarbetar, delar med oss av våra kunskaper och utvecklas tillsammans. Vi har höga och positiva förväntningar på varandra.

På skolan går cirka 160 elever där barn, föräldrar och personal känner varandra väl. Vi erbjuder fritidsplats både före och efter skoltid. Våra fritidspedagoger finns även tillgängliga under skoltid.