Söderskolan i Helsingborg

Välkomna till Helsingborgs enda F-3 skola. En skola där vi specialiserar oss på elevernas läs- och skrivinlärning.

Intresserad av att välja Söderskolan i skolvalet?

Det är speciella tider och därför kommer vi under detta skolvalet inte att bjuda in till öppet hus. Däremot kan ni ta del av all information om vår skola och se filmer från verksamheten här på vår webbplats.

Vi erbjuder er den lilla, centrala skolan med den stora visionen. På Söderskolan är vi trygga, delaktiga och tar ansvar för vårt lärande. Vi samarbetar, delar med oss av våra kunskaper och utvecklas tillsammans. Vi har höga och positiva förväntningar på varandra.

På skolan går cirka 160 elever där barn, föräldrar och personal känner varandra väl. Vi erbjuder fritidsplats både före och efter skoltid. Våra fritidspedagoger finns även tillgängliga under skoltid.